KASOWANIE DANYCH

RECOVERY SOFT

programowe kasowanie danych danych z dysków

Profesjonalnie kasujemy zawartość dysków twardych, ale także wybranych plików czy katalogów. Dysk po operacji kasowania programowaego nadaje się do ponownego użytku. Wydajemy certyfikat kasowania dysku  a dodatkowo przeprowadzamy test jakości dysku  aby służył jako bezpieczne narzędzie do przechowywania danych.

RECOVERY HARD

kasowanie danych danych z dysków degausserem

Kasujemy dane trwale  urządzeniem magnesującym talerze dysku twardego za pomocą bardzo silnego pola magnetycznego.  Poprzez trwała zmianę właściwości magnetycznych powierzchni talerzy dysku twardego następuje wykasowanie całości informacji zawartej na dysku. Po takim zabiegu dysk nie kwalifikuje się do używania .To pewność wymagana przez banki , administrację rządową i lokalną, urzędy, sieci sprzedaży, administratorów danyc osobowych, itp.


RECOVERY UTYLIZE

Utylizacja nośników po uprzednim skasowaniu sprzętowym. Zapytaj>>